Deel 3: Hoe sluit je aan bij de belevingswereld van de ander - kinesthetisch en interne dialoo

In mijn eerdere blogs schreef ik al over hoe je kunt aansluiten bij de belevingswereld van je gesprekspartner. We letten hierbij op de stand van de ogen van je gesprekspartner. Omhoog kijken is denken in beelden, rechtuit is denken in geluiden en indien men de ogen naar beneden richt gaat de persoon op zoek naar een antwoord in het gevoel.Als je ziet dat de ogen naar rechts gericht zijn zal het zijn dat de persoon een interne dialoog voert. De woorden die passen bij iemand die naar links kijkt zijn: doen, voelen, gevoel, oppikken, zwaar, licht, een stortvloed, onderdrukken, benauwd, paniek, gewicht, trilling, nauw, aangrijpen, drukkend, warm, aanpakken, overladen, raken.Je hoort het mensen wel eens zeggen: er viel een last van mijn schouders. Vraag dan door met een vraag waarin een van de bovenstaande woorden zijn verwerkt. Bijvoorbeeld: Nu die last van je schouders af is, hoe voel je je nu? Of vraag hoe zwaar was die last? Je zult zien dat je veel meer informatie over die 'last' krijgt. Een last die zwaar op iemand schouders leunt is belangrijk voor de ander, dus uitvragen geeft jouw meer inzicht in wat je gesprekspartner echt wil zeggen over die last.Het kan ook zijn dat je gesprekspartner naar rechtsonder kijkt, dan is er een interne dialoog aan de

gang. Het is goed dit op te merken, want wanneer iemand met zichzelf in gesprek is gebeurt er heel erg veel in de hersenen van de ander. Het is er druk. Je hoort iemand die in de interne dialoog zit woorden gebruiken als: verstand, ervaring (let op die kan ook kinesthetisch zijn), begrijpen, denken, leren, verwerken, beslissen, motiveren, overwegen, veranderen, opmerken, ongevoelig, duidelijk, kennen, snappen, vragen, realiseren. Wanneer je iemand hoort zeggen: Ik realiseer me dat ik dat niet had moeten doen, dan weet je dat er meer zit. Je kunt dan doorvragen met een vraag als: je zegt dat je je realiseert dat je dat niet had moeten doen, maar begrijp je ook waarom je het niet had moeten doen? Of wat heb je geleerd van hetgeen je gedaan hebt? Ook voor deze woorden geldt: wees opmerkzaam in een gesprek en probeer je gesprekspartner te helpen met je nieuw verworven kennis. Je zult merken dat je meer informatie uit je gesprek haalt en je partner beter leert begrijpen.

Opvallende berichten
Recente Artikelen
Archief
Zoeken op tags
Volg Karen
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • LinkedIn Classic