Sustainable Marketing

Duurzaamheid en Marketing, gaat het samen? Vorige week is 'het sustainable marketing-model' gelanceerd tijdens een bijeenkomst van WereldMarketeers*. WereldMarketeers (powered by NIMA) is een expertise platform en website voor een ieder die duurzaamheid in zijn of haar marketingbeleid wil verankeren. Ik was aanwezig bij het Wereld café** dat ter ere van de lancering van het model werd georganiseerd, met mij waren zo'n 30 marketeers uit verschillende industrieën. Doel van de bijeenkomst was om het model te delen, diverse voorbeelden te tonen en met elkaar aan de slag te gaan. De bijeenkomst ging van start met de introductie van het model, waarna we in het concept van een wereld cafe met elkaar in kleine groepen de discussie aangingen over een drietal vragen. Wat is het sustainable marketing model? Het sustainable marketing model stelt je in staat je marketingbeleid te innoveren en te verbeteren. De tool is vanaf nu beschikbaar en door het gebruik kan het verder ontwikkeld en mogelijk verbeterd worden. De tool is nu gevuld met diverse voorbeelden en zal aangevuld worden met meer praktijkervaringen, tevens zal gebruikt worden als basis voor publicaties en benchmarks. Het model stelt je in staat om in 30 minuten een scan te maken van de huidige staat van duurzaamheid in je organisatie en de gewenste situatie. Het identificeert waar de' gap' zit.

Het model begint bij het merk. Er zijn 6 thema's benoemd en 4 onderwerpen per thema. Je kijkt aan de hand van het model naar je organisatie. Purpose, product & innovatie, waardeketen, waardecreatie, communicatie en verankering. Na het invullen van het model laat de uitkomst je zien waar de 'gap' zit. Je kunt dan kiezen waaraan je wenst te werken. Wat is je ambitieniveau als organisatie? In de opstelling van een wereld cafe werden vervolgens 3 vragen besproken. 1. Wat doe je nu al, wat is daar duurzaam aan. Waar ben je mee bezig dat je energie geeft? 2. Welke andere merken inspireren je? Welke voorbeelden volg je? Waarom? En wat wil je daarvan leren? 3. Wat ga je na vandaag doen? Welke eerste stap zet je om door te voeren? In het groepje waar ik zat was een goede discussie gaande. Bij vraag 1 werden diverse voorbeelden genoemd. Ik noemde bijvoorbeeld het vroegere Planet ME programma van mijn voormalig werkgever TNT, dit werd gedragen door CEO Peter Bakker en het programma verdween toen Bakker TNT verliet. Een ander noemde Wieckse Witte, een witbier dat op zonne-energie wordt gebrouwen. Ander voorbeeld is de ABN Amro bank die bekijkt hoe zij duurzame MKB-ondernemers van dienst kan zijn. Kortom er waren diverse voorbeelden. Ook kwam naar voren dat duurzaamheid soms op de agenda komt bij kostenbesparing. De discussie kwam op gang en het was duidelijk dat de leden van mijn groepje gepassioneerd zijn over het onderwerp. Al snel gingen we naar vraag 2. Merken die ons inspireren. Zelf noemde ik Marqt, de biologische supermarkt. Daarbij werd naar voren gebracht dat de mensen die bij Marqt kopen wel bewust willen weten waar hun voedsel vandaan komt. Misschien bewust al kiezen voor bijvoorbeeld minder vlees, maar wel willen weten waar de koe in de wei gestaan heeft en het niet erg vinden dat het iets meer geld kost dan bij de 'gewone' supermarkt. De 'grachtengordel-supermarkt' werd Marqt gekscherend genoemd. Er werd nagedacht over hoe de groep mensen te bereiken die minder bewust zijn van duurzaamheid en de gevolgen voor hun gezondheid en die van onze planeet. Hoe bereik je die groep? De groep waar je echt het verschil kan uitmaken. Wie kiest er bijvoorbeeld voor de verantwoorde kaas Milner? Een marketeer van FrieslandCampina gaf aan dat Milner-kaas met name gekocht wordt door ouderen die van hun dokter hebben gehoord dat ze minder vet moeten eten. Duurzaamheid gestimuleerd door gezondheid. Ook retailers als H&M en Primark die toch veel kleding laten maken onder omstandigheden die wij als consument niet kennen of willen weten (denk aan de ramp in Bangladesh). In hoeverre ben je nog bereid een T-shirt voor 10 Euro te kopen als je weet dat het onder erbarmelijke omstandigheden gemaakt is? Dat wordt natuurlijk niet op het label van het shirt geprint. Ook werd er gesproken over sociale innovatie. De rol van burgers in innovatie. Het samenwerken met partners. Er werd een voorbeeld aangedragen van een groep bewoners in Leidse Rijn. Daar is een groep mensen ontstaan die gezamenlijk iets in de buurt willen aanpakken. De gemeente Utrecht stimuleert dit, een mooi partnership, gemeente en bewoners. Ook een vorm van duurzaamheid. Gedurende de discussie kwam duidelijk kwam naar voren dat educatie belangrijk is. Even geleden was ik op een bijeenkomst waar ik leerde over de nieuwe 4P's, namelijk SAVE - Solution, Access, Value, Education. Dat laatste, education ofwel opleiden is ook hier aan ons marketeers. Willen wij duurzaamheid stimuleren dan dienen we kritisch naar onze eigen organisatie te kijken en aan te geven waar we vandaag staan en waar we in de toekomst willen zijn. Daar kan het sustainable marketing model je zeker bij van dienst zijn. Vervolgens is de vraag in hoeverre je wat gaat communiceren. Het verschil kunnen we maken door onze markt op te leiden zodat elke consument bewust een keuze kan maken. Het antwoord op vraag 3? Aan de slag met het model en identificeer de gap en ga er mee aan de slag. Onze planeet is het waard. * WereldMarketeers is een platform voor en door marketeers. De community verbindt mensen, geeft inspiratie, levert achtergronden en organiseert evenementen voor marketeers en ondernemers die maatschappelijke uitdagingen om willen zetten in kansen voor zichzelf, hun bedrijf en de wereld. meer... *2 Wereld café: Het wereld café is een werkvorm waarin de caféachtergrond zoveel mogelijk wordt benaderd. Groepjes van maximaal 4 tot 5 mensen bespreken vragen die er echt toe doen. Dit kunnen vragen over het leven zijn, het werk of de gemeenschap van de deelnemers aan het gesprek. Het gaat bij een wereld café om het delen van kennis en het stimuleren van innovatief denken. Diepteverkenningen bij serieuze uitdagingen en mogelijkheden.

Opvallende berichten
Recente Artikelen
Archief
Zoeken op tags
Volg Karen
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • LinkedIn Classic